”Mä en huolehdi koko ajan siitä sairaudesta, vaan mun lääkäri tekee sen”

Uutiset   •   Loka 17, 2018 11:02 EEST

Pfizerin toimitalo hehkuu lokakuun ajan roosassa valossa

Uutiset   •   Loka 12, 2018 07:39 EEST

Taysin syövänhoidon vastuualue ja Pfizer yhteistyöhön syöpälääkkeiden kliinisten tutkimusten edistämisessä

Lehdistötiedotteet   •   Loka 01, 2018 08:46 EEST

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) syövänhoidon vastuualue ja lääkeyritys Pfizer ryhtyvät laajamittaiseen yhteistyöhön syöpälääkkeiden kliinisten tutkimusten edistämisessä. Pfizer on valinnut Taysin syövänhoidon ja sen yhteydessä toimivan syöpälääketutkimusyksikön (FONK) ensimmäiseksi syöpätutkimuksen INSPIRE-keskukseksi Suomessa.

Taysin syövänhoidon valinta Pfizerin INSPIRE*-keskukseksi on osoitus siitä, että siellä toteutetut kliiniset tutkimukset täyttävät korkeimmat kansainväliset vaatimukset tutkimuksen laadun ja toteutuksen sujuvuuden osalta. Tärkeänä osana Taysin syöpätutkimusta toimii varhaisen vaiheen syöpälääketutkimusyksikkö (FONK). Yksikön tavoitteena on osallistua uusien syöpälääkkeiden tutkimukseen jo kliinisen kehityksen alkuvaiheessa, mikä mahdollistaa uusien hoitoinnovaatioiden saamisen potilaiden käyttöön aiempaa nopeammin. Myös lasten syövänhoidon kehittäminen on tärkeällä sijalla yksikön toiminnassa kiinteässä yhteistyössä lasten lääketutkimuskeskus PeeTUn kanssa.

Pfizer on yksi johtavista uusien lääkeinnovaatioiden kehittäjistä maailmassa, ja syöpälääkkeet ovat keskeisessä asemassa Pfizerin tuotekehityksessä. INSPIRE-keskukset ovat osa Pfizerin kansainvälisen tutkimuksen strategista yhteistyöverkostoa. Verkostoon pääsyn edellytyksenä on mm. kansainvälisesti korkeatasoinen hoidon taso, henkilökunnan korkea osaamisen taso ja jatkuva koulutus, tutkimustoimintaan soveltuvat tilat ja laitteet sekä aiempien tutkimusten toteutus.

”Pfizerin myöntämä INSPIRE-status on Taysille tärkeä osoitus syöpälääketutkimuksemme kansainvälisesti korkeasta tasosta”, toteaa dosentti Minna Tanner, Taysin syövänhoidon osastonylilääkäri ja varhaisen vaiheen syöpälääketutkimusyksikön (FONK) johtaja. ”Se, että Pfizer valitsi meidät ensimmäisenä syöpäkeskuksena Suomessa strategiseksi yhteistyökumppaniksi, on osoitus pitkäaikaisten ponnistelujemme tuloksellisuudesta.”

”Korkeatasoinen syöpälääketutkimus on tänä päivänä oleellinen osa potilaiden hoitoa. Tutkimuksen ensilinjassa eteneminen on syöpäpotilaiden etu ja potilaat voivat myös valita hoitopaikakseen keskuksen, jossa on mahdollisuus saada kaikkein uudenaikaisimpia hoitoja”, kommentoi puolestaan syövänhoidon vastuualuejohtaja Tuula Lehtinen.

”Olemme Pfizerilla innoissamme siitä, että kansainvälinen tutkimusorganisaatiomme valitsi Taysin syövänhoidon strategiseksi INSPIRE-keskukseksi”, sanoo Pfizerin lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen. ”Uskomme, että tämän valinnan myötä Pfizer tulee tarjoamaan lisääntyvässä määrin uusien syöpälääkkeiden kliinisiä tutkimuksia Taysiin. Yhteinen tavoitteemme on saada uudet lääkeinnovaatiot suomalaisten potilaiden käyttöön varhaisessa vaiheessa sekä parantaa syöpäpotilaiden hoitomahdollisuuksia ja elämänlaatua.”

Taysin syövänhoidon vastuualue tavoittelee myös korkeinta ns. ”Comprehensive Cancer Center” -statusta parhaillaan menossa olevan Euroopan Syöpäkeskusorganisaation (OECI) toimesta tapahtuvassa akkreditointiprosessissa. Seuraavat askeleet tämän suhteen otetaan ensi keväänä.

* Investigator Networks, Site Partnership and Infrastructure for Research Excellence

Tiedustelut

Minna Tanner, Tays syövänhoidon vastuualueen osastonylilääkäri, puh. 03 311 611 (vaihde)

Jaakko Parkkinen, Pfizerin lääketieteellinen johtaja, puh. 09 430 040 (vaihde)

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) syövänhoidon vastuualue ja lääkeyritys Pfizer ryhtyvät laajamittaiseen yhteistyöhön syöpälääkkeiden kliinisten tutkimusten edistämisessä. Pfizer on valinnut Taysin syövänhoidon ja sen yhteydessä toimivan syöpälääketutkimusyksikön (FONK) ensimmäiseksi syöpätutkimuksen INSPIRE-keskukseksi Suomessa.

Lue lisää »

Levinnyt rintasyöpä on suomalaisille edelleen suuri tuntematon – yli puolet uskoo, että sairaudesta voi parantua

Uutiset   •   Loka 01, 2018 08:02 EEST

Lääkeyhtiö Pfizerin teettämä kysely paljastaa, että vain alle 10 prosenttia suomalaisista tietää, ettei levinneestä rintasyövästä voi parantua. Rintasyöpädiagnoosin saa Suomessa vuosittain noin 5000 naista. Lähes tuhat suomalaista sairastuu vuosittain parantumattomaan rintasyöpään.1

Mikä on krooninen myelooinen leukemia (KML)

Uutiset   •   Syys 21, 2018 11:48 EEST

Maailman kroonisen myelooisen leukemian päivää (World CML Day) vietetään 22.9. Krooninen myelooinen leukemia on yksi verisyövistä.

Leukemia eli verisyöpä johtuu luuytimen valkosolujen esiasteiden muuttumisesta pahanlaatuisiksi syöpäsoluiksi.1 Leukemioita on monia eri tyyppejä1 ja ne jaetaan akuutteihin ja kroonisiin.

Krooniset leukemiat etenevät hitaammin, ja potilas voi olla pitkään oireeton.1Kroonisten leukemioita on kahta päätyyppiä: krooninen myelooinen leukemia (KML) ja krooninen lymfaattinen leukemia (KLL).

Krooninen myelooinen leukemia (KML) edustaa 10–15 % kaikista leukemiatapauksista.2, 3 Suomessa KML:ää sairastavia potilaita on arviolta 650–700 ihmistä ja uusia tapauksia todetaan vuosittain noin 50.4

Krooninen myelooinen leukemia on luonteeltaan krooninen sairaus. Nykytiedon mukaan sairauteen ei ole parantavaa lääkehoitoa. Nykyisillä hoidoilla ennuste on valtaosalla sairastuneista hyvä ja suurin osa elää sairautensa kanssa pitkään. 4

Tutustu kroonisen myelooisen leukemiaan sekä sen diagnostiikkaan ja hoitoon oheisen infograain avulla.

Lähteet

1 Jonna Salonen. Leukemia (verisyöpä). Duodecim Terveyskirjasto 22.1.2015. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00040&p_teos=dlk Sivulla vierailtu syyskuussa 2018.

2 American Cancer Society. Chronic myeloid leukemia detailed guide. https://www.cancer.org/cancer/chronic-myeloid-leukemia.html. Vierailtu kesäkuussa 2018.

3 A. Hochhaus, et al. Chronic Myeloid Leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol (2017) 28 (suppl 4): iv41-iv51 doi:10.1093/annonc/mdq219.

4 Suomen Syöpäpotilaat. KML-potilaan opas. 2017.

Lue lisää »

Syyskuussa vietetään hematologisten syöpien kuukautta

Uutiset   •   Syys 19, 2018 20:53 EEST

Syöpähoitoa tarvitsevia on joukossamme jatkuvasti enemmän. Heistä jokainen ansaitsee parasta mahdollista hoitoa. Tässä kuussa vietetään hematologisten syöpien eli verisyöpien kuukautta. Kuukauden aikana on tavoitteena lisätä tietoisuutta leukemiasta ja lymfoomasta. Maailman lymfoomapäivä (World Lymphoma Day) on 15.9. ja Maailman kroonisen myelooisen leukemian päivää (World CML Day) vietetään 22.9.

Leukemia eli verisyöpä johtuu luuytimen valkosolujen esiasteiden muuttumisesta pahanlaatuisiksi syöpäsoluiksi.1 Leukemioita on monia eri tyyppejä1 ja ne jaetaan akuutteihin ja kroonisiin.

Akuutit leukemiat kehittyvät nopeammin kuin krooniset leukemiat.1 Akuuttien leukemioiden päätyyppejä ovat akuutti myelooinen leukemia (AML) ja akuutti lymfaattinen leukemia (ALL). Akuutteja leukemioita todetaan Suomessa vuosittain noin 200 aikuisella.2

Krooniset leukemiat etenevät hitaammin, ja potilas voi olla pitkään oireeton.1Kroonisia leukemioita on kahta päätyyppiä: krooninen myelooinen leukemia (KML) ja krooninen lymfaattinen leukemia (KLL).

Tutustu videoon, jossa syöpähoitoa tarvitsevat kertovat elämästään: https://www.youtube.com/watch?v=TCpfPk1Olac&t=22s

Lue lisää »

Pfizer mukaan EK:n Työ ei syrji -kampanjaan

Uutiset   •   Syys 12, 2018 07:39 EEST

Pfizerille yhdenvertainen työkulttuuri on ensiarvoisen tärkeää. Yritys on mukana Suomen Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Työ ei syrji -kampanjassa, jonka tarkoituksena on muuttaa asenteita ja vähentää syrjintää työelämässä.

Työ ei syrji -kampanjaan osallistuminen on luonteva jatkumo Pfizerin työelämän ja yrityskulttuurin kehittämiseen panostamalle työlle, josta yritys sai vuonna 2016 ainoana yrityksenä Parempaa työelämää -laatupalkinnon.Pfizer pyrkii mahdollistamaan parhaan lääkehoidon suomalaisille, tukemaan tiedettä Suomessa sekä vaikuttamaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiö on varannut strategiastaan merkittävän osan johtamiseen, työkulttuurin ja henkilöstön hyvinvointiin.

Tutustu Työ ei syrji -kampanjaan: https://eisyrji.fi/

Lisätietoa Pfizerin v. 2016 saamasta Parempaa työelämää -laatupalkinnosta: http://media.pfizer.fi/pressreleases/pfizerille-parempaa-tyoeelaemaeae-laatupalkinto-johtamisen-ja-kilpailukyvyn-kehittaeminen-laehtee-luottamuksen-rakentamisesta-1677152

Lue lisää »

TUTKIMUS: Kotihoidon asiakkaiden rokottaminen pneumokokkitauteja vastaan sai aikaan säästöjä Joensuussa

Lehdistötiedotteet   •   Syys 07, 2018 08:44 EEST

Uuden tutkimuksen mukaan 409 iäkkään kotihoidon asiakkaan rokottaminen 13-valenttisella pneumokokkirokotteella yhdessä influenssarokotuksen kanssa toi Joensuun kaupungille kahden vuoden seurantajakson aikana terveydenhuollon kokonaiskustannuksissa 3 800 euroa säästöä kotihoidon asiakasta kohden. Kun keuhkokuumeeseen liittyviä kustannuksia käytettiin lähtökohtana, sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 7, eli 1 euron investoinnilla saatiin 7 euron säästöt pienempinä terveydenhuoltomenoina ja keuhkokuumeeseen liittyvinä kustannuksina.1

Joensuun kaupunki rokotti 409 iäkästä kotihoidon asiakasta 13-valenttisella pneumokokkirokotteella (PCV13) syksyllä 2012. Asiakkaat olivat myös oikeutettuja kausi-influenssarokotteeseen.Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, tuoko kotihoidon asiakkaiden rokottaminen pneumokokkitauteja vastaan säästöä kunnalle.

Selvityksessä verrattiin niiden henkilöiden terveydenhuoltomenoja, jotka olivat saaneet sekä kausi-influenssa- että PCV13-rokotukset niiden henkilöiden terveydenhuoltomenoihin, jotka rokotettiin ainoastaan kausi-influenssaa vastaan. Menetelmänä käytettiin retrospektiivista havainnoivaa rekisteritutkimusta, jossa hyödynnettiin alueellisen Mediatri-potilastietojärjestelmän rekisteritietoja. Kotihoidon asiakkaita ja heidän palveluiden käyttöään seurattiin kahden vuoden ajan.

Selvityksen mukaan 13-valenttisella pneumokokkirokotteella (PCV13) rokotetun ryhmän pneumoniaan liittyvät kustannukset olivat 434 euroa pienemmät ja koko terveydenhuolto maksoi 3 800 euroa vähemmän kuin ei-PCV13-rokotetun ryhmän. Selvityksessä potilaiden välillä oli kustannusten suuruudessa huomattavaa vaihtelua. Kun keuhkokuumeeseen liittyviä kustannuksia käytettiin lähtökohtana, sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 7, eli 1 euron investoinnilla saatiin 7 euron säästöt pienempinä terveydenhuoltomenoina ja keuhkokuumeeseen liittyvinä kustannuksina. Tulokset osoittavat, että kotihoidon potilaiden rokottaminen voi tuoda säästöjä terveydenhuoltoon ja palvelun tuottajalle.

”Joensuu on panostanut kotihoidon asiakkaiden pneumokokkirokottamiseen ja tämä selvitys vahvisti, että työ toi terveydenhuollolle säästöjä. Tämä hanke loi osaltaan pohjaa Siun soten vaikuttavuusinvestointiin, jossa kohonneessa sairastumisriskissä olevia kuntalaisiamme rokotetaan pneumokokkitauteja vastaan”, kertoo Siun soten palvelupäällikkö Leena Timonen.

Selvitys Exploring the costs of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccination program for home care patients on julkaistu Current Medical Research and Opinion -julkaisussa 17.8.2018. Selvityksen ovat kirjoittaneet Miika Linna (dosentti, Aalto-yliopisto), Juha Laine (terveystalouspäällikkö, dosentti, Pfizer Suomi), Leena Timonen (palvelupäällikkö, Siun sote), Heidi Åhman (tieteellinen asiantuntija, Pfizer Suomi) ja Myint Tin Tin Htar (lääketieteellinen johtaja, Pfizer Ranska).

Lisätietoa

  • dosentti Miika Linna, Aalto-yliopisto, puh. 050 362 0796
  • terveystalouspäällikkö, dosentti Juha Laine, Pfizer, puh. 09 430 040

Lähteet:

1     Miika Linna, Juha Laine, Leena Timonen, Heidi Åhman & Myint Tin Tin Htar (2018): Exploring the costs of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccination program for home care patients, Current Medical Research and Opinion, DOI: 10.1080/03007995.2018.1513398. https://doi.org/10.1080/03007995.2018.1513398

SIun sote

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, ympäristöterveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut 14 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä.

Pfizer

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Lue lisää »

Pfizer Suomi ja Huoleti Oy aloittavat yhteistyön potilaan arjen tukemiseksi

Uutiset   •   Syys 07, 2018 08:01 EEST

Pfizer Suomi ja Huoleti Oy ovat sopineet kolmivuotisesta yhteistyöstä tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastuneiden arjen tukemiseksi Huoleti-potilassovelluksen avulla. Pfizer Suomen Inflammation & Immunology -liiketoimintayksikkö haluaa tukea potilaita, jotka elävät elämänmittaisten sairauksien kanssa. Huoletin palvelun tavoitteena on helpottaa potilaiden arkielämää ja sitä kautta elämänlaatua.

Uudenlaisten vertaistuen, arjen avun ja kohdennettujen palveluiden ratkaisujen tavoitteena on potilaan arkielämän helpottaminen, ja helpottumisen myötä mahdollistuva elämänlaadun ja hyvinvoinninkokemuksen kohentuminen. Siksi Huoleti Oy oli luonteva valinta Pfizer Suomen yhteistyökumppaniksi.

Pfizer tuo pitkäaikaisia tulehdustauteja sairastavien potilaiden hoitoon uusia innovatiivisia lääkehoitoja, joiden tavoitteena on lievittää merkittävästi potilaan kokemaa tautitaakkaa. Lääkehoidon ohella potilaat tarvitsevat kuitenkin monipuolista tukea.

”Pfizer Suomelle on tärkeää olla mukana mahdollistamassa toimivia tukipalveluja potilaille ja olemme hyvin innoissamme uudesta yhteistyöstä Huoletin kanssa, sillä Huoleti on kehittänyt innovatiivisen potilastukiratkaisun.
Huoleti-palvelun avulla potilas voi luoda hänelle kohdennetun vertaisverkoston sekä kerätä ystävistään ja vapaaehtoisistaan tukiverkoston auttamaan arjessa. Palvelu tarjoaa sen käyttäjille myös kohdennettua tietoa sairaudesta sekä arkea tukevia palveluja lähiympäristöstä.

Pfizer haluaa olla mukana mahdollistamassa helpompaa arkea potilaille ja yhteistyö Huoletin kanssa on yksi konkreettinen esimerkki tällaisesta toiminnasta”, toteaa Pekka Lehmus, Inflammation & Immunology -yksikön johtaja.

Huoleti täydentää sairauden varsinaista hoitoa saattamalla arjessaan tukea tarvitsevat ja tukijat yhteen 
 
Huoleti on suomalainen startup-yritys, jonka tiimi on kehittänyt sosiaalisia verkostoja hyödyntävän digitaalisen arkitarpeiden palvelukokonaisuuden täydentämään terveydenhuollon palveluita. 

”Vakavan sairauden myötä normaalin arjen sujuminen usein hankaloituu, eivätkä yhteiskunnan tukijärjestelmät aina kata varhaisen vaiheen arjen apua. Sujuva arki ja lähiympäristön tuki perheelle auttavat sairastunutta. Modernin yhteisöllisyyden luominen ja arjen avun tarjoamisen ja pyytämisen helpottaminen ovat tärkeitä”, kiteyttää Huoleti Oy:n toimitusjohtaja Carita Savin.

Käyttämällä Huoletin digitaalista alustaa ja sovellusta potilaat voivat luoda omia sosiaalisia verkostojaan, joka mahdollistaa heille tuen pyytämisen ja saamisen ystäviltään, perheeltään ja vapaaehtoisilta helposti ja nopeasti: Huoleti on tukiverkosto potilaan taskussa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Pfizer Suomi

Pekka Lehmus

johtaja, Inflammation & Immunology, Pfizer, puh. (09) 430 040 (vaihde)


Kirsi Kalpala

asiantuntijalääkäri, Pfizer, puh. (09) 430 040 (vaihde)


Huoleti Oy
Carita Savin

toimitusjohtaja, Huoleti Oy, puh. 040 562 1700
 

Huoleti – Tukiverkosto taskussasi.

Huoleti on tamperelainen terveysteknologia-alan startup-yritys, jonka kehittämä palvelu tarjoaa vakavasti sairastuneille ja heidän läheisilleen helpon keinon arjessa selviytymiseen, avun tarjoamiseen ja vertaistuen löytämiseen. Huoleti on panostanut alusta asti tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan, jotka ovat palvelussa ja kehittämisessä avainasemassa.

Palvelu tarjoaa myös kattavasti tietoa sairaudesta. Huoleti täydentää lääketieteellistä ja ammatillista hoitoa kohtauttamalla tukijoita ja tukea tarvitsevia. Huoletin palvelu on mobiilisti toimiva digitaalinen alusta, jonka avulla avun pyytäminen ja tarjoaminen käy helposti. Helppokäyttöisen palvelun avulla on mahdollista löytää vertaistukea ja saada apua arjen haasteisiin. https://huoleti.fi/

Pfizer

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Lue lisää »

Xeljanz (tofasitinibi) sai Euroopan komissiolta myyntiluvan uuteen käyttöaiheeseen, haavaisen paksusuolitulehduksen (ulseratiivinen koliitti eli UC) hoitoon

Lehdistötiedotteet   •   Elo 30, 2018 07:59 EEST

Suun kautta annosteltava Xeljanz-reseptilääke (tofasitinibi) on saanut Euroopan komissiolta myyntiluvan nyt myös ulseratiivisen koliitin (UC) hoitoon. Aiemmin Xeljanz on saanut myyntiluvan nivelreuman ja nilvelpsoriaasin hoitoon.Euroopan komissio antoi myyntiluvan UC-käyttöaiheeseen sekä UC:n induktiohoitoon tarkoitetulle 10 mg:n vahvuudelle 26.7.2018.

Tofasitinibi on tarkoitettu kohtalaisen tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon aikuisille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta, joiden vaste on hävinnyt tai jotka eivät ole sietäneet joko tavanomaista hoitoa tai biologista lääkettä.1

Induktiotutkimuksissa tofasitinibia 10 mg kaksi kertaa vuorokaudessa saaneilla potilailla yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia olivat päänsärky, nasofaryngiitti, pahoinvointi ja nivelkipu. Induktio- ja ylläpitohoitoa koskevien tutkimusten tofasitinibi- ja lumelääkeryhmissä yleisimmät vakaviksi haittavaikutuksiksi luokitellut haittavaikutukset olivat ruoansulatuselimistön haittavaikutukset ja infektiot, ja yleisin vakava haittavaikutus oli haavaisen paksusuolitulehduksen paheneminen.1

Mikä on ulseratiivinen koliitti

Ulseratiivinen koliitti on pitkäaikainen (krooninen) suolisairaus, joka esiintyy paksusuolen alueella. Sairauden syntymekanismia ei edelleenkään täysin tunneta. Se alkaa usein nuorella aikuisiällä, 20–35-vuotiaana.2

Ulseratiivisen koliitin pääasiallisena vaivana on viikkokausia jatkuva verinen ripuli. Hoitona on lääkärin suunnittelema lääkehoito.2

Suomessa ulseratiiviseen koliittiin sairastuu vuosittain noin 25 ihmistä sataatuhatta kohti, ja sen esiintyvyys Suomessa on noin 450 tapausta 100 000 asukasta kohti. 3Ulseratiivisen koliitin esiintyvyys on korkea Pohjoismaissa, Länsi-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.3

Lisätietoa

Kirsi Kalpala, asiantuntijalääkäri, Pfizer, puh. 09 430 040 (vaihde)

Lähteet

1 Xeljanz valmisteyhteenveto.

2 Pertti Mustajoki, Tietoa potilaalle: Haavainen paksusuolitulehdus (colitis ulcerosa). Lääkärikirja Duodecim. 24.10.2017.

3 Taina Sipponen, Haavainen paksusuolitulehdus (colitis ulcerosa). Lääkärin käsikirja. 18.5.2016.

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Suun kautta annosteltava Xeljanz-reseptilääke (tofasitinibi) on saanut Euroopan komissiolta myyntiluvan nyt myös haavaisen paksusuolitulehduksen (ulseratiivisen koliitin eli UC:n) hoitoon. Aiemmin Xeljanz on saanut myyntiluvan nivelreuman ja nilvelpsoriaasin hoitoon.

Lue lisää »

Yhteyshenkilöt 10 yhteyshenkilöä

Pfizer Oy

Maailman johtava lääketieteen tutkimusyritys ja alkuperäislääkevalmistaja palveluksessasi

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Osoite

  • Pfizer Oy
  • Tietokuja 4
  • 00330 Helsinki