Seuraa Pfizer Oy

Maailman AVH-päivää vietetään 29.10.

Uutinen   •   Loka 29, 2019 11:09 EET

Maailman AVH-päivä (AVH = aivoverenkiertohäiriö, World Stroke Day) on tiistaina 29.10. Aivohalvaukseen sairastuu Suomessa noin 24 000 henkeä vuosittain.1 Heistä viidesosa on työikäisiä.1

Aivohalvaus voi johtua kahdesta syystä: aivoverisuoni joko tukkeutuu tai vuotaa. Verisuonen tukkeuma aiheuttaa hapenpuutteen verisuonen suonitusalueella, jolloin tälle aivoalueelle syntyy kuolio eli infarkti.1 Jopa joka viidenteen aivohalvaukseen liittyy eteisvärinä. 2 Eteisvärinässä sydämen sisään voi muodostua verihyytymä, joka voi lähteä liikkeelle ja kulkeutua aivoihin aiheuttaen aivoinfarktin.

Aivohalvaus alkaa äkillisesti. Alla on listattu aivohalvauksen oireita:

Jopa joka viides aivohalvaus liittyy eteisvärinään.2 Yli 75-vuotiaista noin 10 % sairastaa eteisvärinää joko kohtauksittain tai pysyvästi.3 Iän lisäksi eteisvärinän riskitekijöitä ovat sydänsairaudet, kuten sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine, diabetes ja ylipaino. Suomessa on yli 100 000 eteisvärinää sairastavaa.4

Eteisvärinästä johtuvia oireita voidaan hoitaa sykkeen- ja rytminhallinnalla. Potilailla, joilla on eteisvärinän lisäksi muita riskitekijöitä, aivohalvausta estetään käyttämällä veren hyytymistä hidastavaa lääkitystä eli antikoagulanttia. Eteisvärinän lisäksi on tärkeää hoitaa myös muut mahdolliset sairaudet ja riskitekijät.

Oireettomankin eteisvärinän voi havaita seuraamalla pulssia säännöllisesti.


Lähteet

1 Aivohalvaus (aivoinfarkti ja aivoverenvuoto). Duodecim, 2019.https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00001. Vierailtu 18.10.2019.

2 Eteisvärinän oireet ja seuraukset. Lääkärin käsikirja, 2014. https://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00354. Vierailtu 18.10.2019.

3 Eteisvärinä (flimmeri) ja eteislepatus (flutteri). Duodecim, 2018. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00015. Vierailtu 18.10.2019.

4 Lehto M et al. 2011. Eteisvärinän hoito Suomessa − FinFib-tutkimus. Suomen Lääkärilehti. 45/2011 vsk 66: 3401-07.


Lue lisää