Seuraa Pfizer Oy

Mitä Tupakoimattomana leikkaukseen -toimintamalli tarkoittaa?

Uutinen   •   Joulu 10, 2018 08:32 EET

Suomalaisista työikäisistä miehistä 15 % ja naisista 12 % tupakoi päivittäin.(1) Tupakoimattomana leikkaukseen -toimintamallin tavoitteena on systemaattinen tupakasta vieroitus 6–8 viikkoa ennen potilaan kiireetöntä leikkausta.(2) Tutkimusten mukaan tupakoinnin lopettaminen pienentää komplikaatioriskejä ja voi vähentää kustannuksia.(3-5)

Potilas pääsee erikoissairaanhoidon (kirurgian) leikkausarvioon lähetteellä. Lähettävä lääkäri on usein terveyskeskus-, työterveys- tai yksityisen terveydenhuollon lääkäri. Terveydenhuollon yhteisessä Tupakoimattomana leikkaukseen -toimintamallissa tunnistetaan potilaan leikkausriskit ja tuetaan tupakasta vieroituksessa systemaattisesti kaikissa hoitopolun vaiheissa.(6) Kun potilaalle päätetään tehdä kirurginen toimenpide, hänen odotusaikansa leikkaukseen käytetään aktiivisesti tupakasta ja nikotiinista vieroittumiseen.(7)

Potilaat eivät yleensä tunne tupakoinnin leikkauksessa aiheuttamia riskejä. On havaittu, että tupakointi hidastaa leikkauksesta toipumista. Tupakoivalla on suurempi riski veritulppaan, aivoinfarktiin, infektioihin ja keuhkokuumeeseen kuin tupakoimattomalla. Kaiken kaikkiaan tupakoivilla esiintyy 40 % enemmän leikkauskomplikaatioita kuin tupakoimattomilla, ja uusintaleikkauksia joudutaan tekemään huomattavasti useammin. Jopa luut paranevat tupakoivilla muita hitaammin.(8)

Tupakoimattomana leikkaukseen -toimintamallia on kehitetty aktiivisesti lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä. Mallissa tärkeänä pidetään tupakoinnin tunnistamista leikkauksen riskitekijäksi, systemaattista vieroitusinterventiota sekä tupakointitietojen ja intervention systemaattista kirjaamista lähetteeseen.(2) Terveydenhuollossa tarjottu hoito lisää lopettamisen todennäköisyyttä merkittävästi, ja leikkauksen yhteydessä onnistumisen todennäköisyys jopa kaksinkertaistuu (3-5,9-10).

Lähteet
1 THL 2018 Sotkanet, Päivittäin tupakoivien määrä 20–64 -vuotiaat, https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=340
2 Ventola, Grönholm, Jokelainen, Ylisaukko-oja, Bots, Halonen. Tieto leikkauspotilaan tupakoinnista on tärkeää kirjata systemaattisesti. Lääkärilehti. 42/2018 vsk 73, 2435-6.
3 Kokki H, Porela-Tiihonen S. Potilas pitää vieroittaa tupakasta ennen kirurgisia toimenpiteitä. Duodecim 2017;133:1257–63.
4 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Leikkausta edeltävä arviointi. Käypä hoito -suositus 23.6.2014. www.kaypahoito.fi
5 Thomsen T, Villebro N, Møller AM. Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD002294.
6 HUS, Tupakoimattomuus ja Tupakoimattomana leikkaukseen –toimintamalli. http://www.hus.fi/ammattilaiselle/hus-perusterveydenhuollon-yksikko/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen/tavoitteena-tupakoinnin-lopettaminen/Sivut/default.aspx . Vierailtu 20.11.2018.
7 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Tupakoimattomana leikkaukseen -potilasohje. 26.2.2018. Sivuilla: https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Ohjeet/Terveyden-edistaminen/Tupakka/Pages/default.aspx . Vierailtu 20.11.2018.
8 Päivi Lehtinen. Tutkija: Nikotiiniriippuvuus on krooninen sairaus, jota pitää hoitaa. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/nikotiinikoukku-istuu-tiukassa. Helsingin yliopisto, 16.10.2018. Sivuilla vierailtu 13.11.2018.
9 Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypä hoito -suositus, 2018. www.kaypahoito.fi .
10 Absetz P, Hankonen N. Elämäntapamuutosten tukeminen terveydenhuollossa: vaikuttavuus ja keinot. Duodecim 2011;127:2265–72.