Seuraa Pfizer Oy

Siun sote panostaa ennaltaehkäisyyn ja rokottaa kuntalaisiaan pneumokokkitauteja vastaan – hankinnan perusteena vaikuttavuus ja konkreettiset tulokset

Uutinen   •   Elo 16, 2018 10:00 EEST

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Pfizer Oy

TIEDOTE  16.8.2018

Siun sote panostaa ennaltaehkäisyyn ja rokottaa kuntalaisiaan pneumokokkitauteja vastaan – hankinnan perusteena vaikuttavuus ja konkreettiset tulokset

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote ja lääkeyritys Pfizer ovat sopineet rokottamiseen liittyvästä, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon uudenlaisesta riskinjakomallista. Sopimuksella tavoitellaan mitattavaa terveyshyötyä. Yhteistyösopimuksen mukaan Siun sote ostaa rokotevalmistaja Pfizerilta kohonneessa sairastumisriskissä oleville kuntalaisilleen rokotteen pneumokokkitauteja vastaan. Sopimuksessa on määritelty konkreettiset tavoitteet, joiden toteutumisen mittaamiseksi pneumokokkitautien ilmaantuvuutta seurataan Siun soten alueella.

Tuloksiin perustuvan sopimuksen mukaan Siun sote maksaa ensin hankkimistaan rokotteista erikseen sovitun, kokonaisinvestointia alhaisemman summan. Jos ennalta määritellyt tavoitteet saavutetaan, Siun sote maksaa sovitun loppuosan. Mikäli tavoitteita ei saavuteta, lisäsummaa ei makseta. Sopimus on hyvä esimerkki hankkeesta, jossa yksityinen toimija tarjoaa julkisen sektorin toimijalle mahdollisuuden ostaa tuloksia ja vaikuttavuutta sen sijaan, että maksetaan vain suoritteista tai pelkästä toiminnasta.

Ilmaiseen rokotukseen ovat oikeutettuja Siun soten alueella asuvat 18–64-vuotiaat, pneumokokkitautien osalta riskiryhmiin määritellyt henkilöt. Riskitekijöitä ovat esimerkiksi krooniset sydän- ja verisuonisairaudet, krooniset keuhkosairaudet, diabetes ja reuma. Lisäksi rokotuksen saavat kaikki 65–74-vuotiaat Siun soten alueella asuvat henkilöt (syntyneet vuosina 1944-1953). Nämä henkilöt ovat lääketieteellisin perustein suuremmassa riskissä sairastua pneumokokkibakteerin aiheuttamiin tauteihin.

”Riskiryhmien rokottamisella Siun sote tavoittelee konkreettisia hyötyjä. Ensisijaisesti haluamme ylläpitää kuntalaistemme terveyttä ja edistää iäkkäämpien kotona asumista”, toteaa Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen. ”Toisaalta nykyisessä tiukassa taloustilanteessa tämänkaltainen uusi hankintamalli hyvinvoinnin rakentamiseen ja rahoittamiseen on tervetullut. Tavoitteenamme on aikaansaada säästöjä kuntayhtymän terveydenhuollossa ja allokoida resurssien käyttöä tehokkaasti. Haluamme siirtyä suoritteiden ostosta vaikuttavuuteen investoimiseen”, hän jatkaa.

Siun soten ylilääkäri ja infektiolääkäri Jukka Heikkinen näkee rokotukset tarpeellisena: ”Tietyillä lääketieteellisillä riskiryhmillä ja iäkkäillä on kohonnut riski sairastua pneumokokkibakteerin aiheuttamiin tauteihin, kuten keuhkokuumeeseen. Keuhkokuume johtaa usein sairastelukierteeseen ja saattaa etenkin iäkkäille olla hengenvaarallinen”, hän toteaa. ”Lähivuosina keuhkokuume tulee yleistymään entisestään väestön vanhenemisen myötä, jos ilmaantuvuuteen ja hoitokäytäntöihin ei pystytä vaikuttamaan”, Heikkinen jatkaa. ”Rokottamalla kohonneessa riskissä olevia, voidaan vähentää laitos- ja kotihoitoon joutumista. Pneumokokkirokotteen hyödyistä on olemassa näyttöä sekä kliinisestä tehotutkimuksesta että arkivaikuttavuustutkimuksista.”

Ennaltaehkäisevään toimintaan ei aina riitä tarpeeksi varoja, vaikka se usein tulisi edullisemmaksi. Uusilla rahoitusmalleilla ja riskiä jakamalla pystytään löytämään uusia ratkaisuja, joissa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä hyötyvät molempien osapuolten lisäksi myös yksittäiset kansalaiset. ”On hienoa, että vaikuttavuuteen perustuva hankintamalli on rantautunut myös Suomen terveydenhuoltoon. Siun soten esimerkki osoittaa, miten rokottaminen voidaan nimenomaan nähdä investointina eikä pelkkänä kulueränä”, sanoo Pfizerin rokoteyksikön johtaja Tero Ylitalo. ”Tuloksellisesta ja pitkäjänteisestä hyvinvoinnin edistämisestä hyötyvät kaikki osapuolet. Toivottavasti tämä yhteiskunnallista hyvää tuottava sopimusmalli on kasvava trendi”, hän toteaa.

Rokotukseen oikeutetut henkilöt tulevat syksyllä saamaan asiasta kirjeitse tarkempaa tietoa ja ohjeistusta, mikäli he ovat viime vuosina asioineet Siun soten terveydenhuollossa. Henkilöitä, jotka kuuluvat pneumokokkitautien riskiryhmiin (esimerkiksi krooniset sydän- ja verisuonisairaudet, krooniset keuhkosairaudet, diabetes, reuma), mutta eivät ole saaneet kirjettä 28.9. mennessä, neuvotaan ottamaan yhteyttä lähimpään terveysasemaan, jossa tarkistetaan onko henkilö oikeutettu rokotteeseen.

Rokotustilanteessa avustavat Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Siun soten terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa.


Lisätietoa:

Hankintamalliin ja tavoitteisiin liittyvät kysymykset:
Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja, Siun sote, puh. 013 330 4500
Tero Ylitalo, rokoteyksikön johtaja, Pfizer Oy, puh. 09 4300 40

Pneumokokkitauteihin liittyvät kysymykset:
Jukka Heikkinen, ylilääkäri ja infektiolääkäri, Siun sote, puh. 013 330 4183

Vaikuttavuusinvestointimalliin liittyvät kysymykset:
Petri Kivinen, hallintoylilääkäri, Siun sote, puh. 013 330 4919


Tietoa pneumokokkitaudeista

Pneumokokkibakteeri on merkittävä taudinaiheuttaja, joka leviää pisaratartuntana. Sen aiheuttamia vakavia tauteja ovat keuhkokuume, aivokalvotulehdus ja verenmyrkytys.

Pneumokokkitautien riskiryhmiin kuuluvat:

  • Ikäihmiset
  • Kroonisia sydän- ja verisuonisairauksia sairastavat
  • Kroonisia keuhkosairauksia sairastavat
  • Diabeetikot
  • Reumasairaat
  • Syöpäsairaat
  • Munuaissairauksia sairastavat


Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, ympäristöterveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut 14 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä.

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi