Seuraa Pfizer Oy

HUS Syöpäkeskus ja Pfizer aloittavat yhteistyön syöpälääkkeiden kliinisten tutkimusten edistämisessä

Lehdistötiedote   •   Tammi 16, 2019 09:00 EET

HUS Syöpäkeskus ja Pfizer aloittavat yhteistyön syöpälääkkeiden kliinisten tutkimusten edistämisessä. HUS Syöpäkeskuksen kuva: HUS/Matti Snellman

HUS Syöpäkeskus on Suomen suurin syövänhoitokeskus, jossa annetaan yksilöllistä syövän hoitoa. HUS Syöpäkeskuksen valinta Pfizerin INSPIRE*-keskukseksi on osoitus siitä, että siellä toteutetut kliiniset tutkimukset täyttävät korkeimmat kansainväliset vaatimukset tutkimuksen laadun ja toteutuksen sujuvuuden osalta. HUS Syöpäkeskuksen tavoitteena on osallistua uusien syöpälääkkeiden tutkimukseen jo kliinisen kehityksen alkuvaiheessa, mikä mahdollistaa uusien hoitoinnovaatioiden saamisen potilaiden käyttöön aiempaa nopeammin.

Pfizer on yksi johtavista uusien lääkeinnovaatioiden kehittäjistä maailmassa, ja syöpälääkkeet ovat keskeisessä asemassa Pfizerin tuotekehityksessä. INSPIRE-keskukset ovat osa Pfizerin kansainvälisen tutkimuksen strategista yhteistyöverkostoa. Verkostoon pääsyn edellytyksenä on mm. kansainvälisesti korkeatasoinen hoidon taso, henkilökunnan korkea osaamisen taso ja jatkuva koulutus, tutkimustoimintaan soveltuvat tilat ja laitteet sekä aiempien tutkimusten toteutus.

”Pfizerin myöntämä INSPIRE-status on osoitus siitä, että HUS Syöpäkeskuksen tutkimustoimintaa arvostetaan kansainvälisesti korkealla tasolle”, toteaa professori Panu Jaakkola ja jatkaa: ”Tutkimustoimintamme keskeisenä tavoitteena on saada uusia lääkkeitä potilaidemme käyttöön sekä edistää tutkimustulosten nopeampaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä potilaan parhaaksi. Tiiviimpi yhteistyö Pfizerin kanssa tukee tätä tavoitetta.”

”Meille Pfizerilla on erittäin tärkeää, että kansainvälinen tutkimusorganisaatiomme valitsi HUS Syöpäkeskuksen strategiseksi kumppanikseen ”, sanoo Pfizerin lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen. ”Tavoitteemme on, että voimme jatkossa tarjota Syöpäkeskukselle entistä enemmän Pfizerin tutkimuksia.”

HUS Syöpäkeskus on jo vuonna 2014 saanut ensimmäisenä Pohjoismaissa Euroopan Syöpäkeskusorganisaation (OECI) myöntämän korkeimman ”Comprehensive Cancer Center” -statuksen. HUS Syöpäkeskuksella on vahva asema merkittävänä eurooppalaisena syövän osaamiskeskuksena.

* Investigator Networks, Site Partnership and Infrastructure for Research Excellence

Tiedustelut

  • Panu Jaakkola, professori, HUS Syöpäkeskus, puh. 09 4711 (vaihde)
  • Sirpa Leppä, professori, kliinisen trial yksikön ylilääkäri,puh. 09 4711 (vaihde)
  • Jaakko Parkkinen, lääketieteellinen johtaja, Pfizer, puh. 09 430 040 (vaihde)
  • Saara Tikka, tieteellinen asiantuntija, Pfizer, puh. 09 430 040 (vaihde)

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi