Seuraa Pfizer Oy

Pfizer julkisti terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatiolle maksetut taloudelliset etuudet

Lehdistötiedote   •   Touko 31, 2017 09:59 EEST

Pfizer on julkistanut terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille vuonna 2016 maksetut taloudelliset etuudet verkkosivuillaan muiden Lääketeollisuus ry:n jäsenten tavoin. Julkistus tapahtuu Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liiton EFPIAn säännösten mukaisesti.

Pfizer maksoi Suomessa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille taloudellisia etuuksia kokonaisuudessaan noin 3,5 miljoonaa euroa vuonna 2016. Tästä tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus on noin 2,1 miljoonaa euroa eli noin 59 prosenttia. Terveydenhuollon ammattilaisten osuus kokonaissummasta on noin 920 000 euroa ja terveydenhuollon organisaatioiden osuus noin 500 000 euroa.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen 2,1 miljoonan euron summa koostuu pääosin kliinisten lääketutkimusten suorittamisesta maksetuista korvauksista klinikoille ja sairaaloille sekä tutkijalähtöisille tutkimuksille myönnetyistä apurahoista. Maksuihin sisältyvät tutkimuskeskuksille suoritetut korvaukset tutkimuspotilaiden tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä, tutkimushenkilökunnan palkoista ja hallinnointikuluista.

Terveydenhuollon ammattilaisten julkistettavat etuudet (920 000 euroa) koostuvat puolestaan palvelu- ja konsulttipalkkioista (joita ovat esimerkiksi luentopalkkiot, asiantuntijalausunnot ja osallistumiset lääketieteellisiin asiantuntijakokouksiin) sekä koulutuskustannuksista. Terveydenhuollon organisaatioiden etuudet (500 000 euroa) koostuvat edellä mainittujen lisäksi myös tutkimus- ja koulutusapurahoista sekä lahjoituksista.

Vuonna 2016 Pfizer Suomi on maksanut taloudellisia etuuksia 619 terveydenhuollon ammattilaiselle, joista 388 eli 63 % on antanut suostumuksensa julkistamiselle. Terveydenhuollon ammattilaisille on maksettu etuuksia keskimäärin 1 268 euroa ja mediaani etuus on ollut 426 euroa.

Terveydenhuollon organisaatioiden osalta Pfizer Suomi on maksanut vuonna 2016 taloudellisia etuuksia 57:lle terveydenhuollon organisaatiolle.

Yhteistyöstä tukea terveydenhuollon kehittämiseen

EFPIAn säännöstö taloudellisten etuuksien julkistamisesta luo yhteisen eurooppalaisen pohjan etuuksien raportoinnille. Pfizer pitää taloudellisten etuuksien julkistamista erinomaisena asiana ja tukee vahvasti EFPIAn työtä läpinäkyvyyden lisäämiseksi lääketeollisuudessa.

”Yhteistyön tekeminen terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa on Pfizerille tärkeää.Sen avulla voimme tuoda potilaiden ulottuville tehokkaita, turvallisia ja terveyttä edistäviä hoitoja. Mahdollistamme myös terveydenhuollon ammattilaisten osallistumisen koulutuksiin, jotta heillä olisi käytettävissään alan uusin tieto”, Pfizerin toimitusjohtaja Päivi Kerkola sanoo.

”Tärkeä osa terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä liittyy uusien lääkkeiden kehittämiseen. On kaikkien etu, että uusia lääkkeitä tutkitaan myös suomalaisessa terveydenhuollossa ja suomalaisilla potilailla”, Pfizerin lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen kertoo. Yhteistyön ansiosta eri osapuolet saavat tietoa ja käytännön kokemuksia uusimmista lääkkeistä ja niiden merkityksestä potilaan hoidossa. Yhteistyötä tehdään myös lääkkeiden vaikuttavuuden ja taloudellisten vaikutusten tutkimiseksi suomalaisessa terveydenhuollossa.

Pfizerin maksamien taloudellisten etuuksien tarkemmat tiedot löytyvät julkistusraportista internetsivuilta osoitteesta

http://www.pfizer.fi/efpia. Sivuilta löytyy myös muistio, jossa esitellään julkistamisessa käytetyt menetelmät. Lisätietoja julkistamisesta löytyy EFPIAn sivuilta http://transparency.efpia.eu/ sekä Lääketeollisuus ry:n sivuilta http://www.laaketeollisuus.fi/

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi