Seuraa Pfizer Oy

Pfizerille Parempaa työelämää -laatupalkinto – johtamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen lähtee luottamuksen rakentamisesta

Lehdistötiedote   •   Joulu 02, 2016 08:00 EET

Pfizer saa ainoana yrityksenä Parempaa työelämää -laatupalkinnon vuonna 2016. Palkinnon taustalla on neljän vuoden pitkäjänteinen, kokeilukulttuuriin pohjautuva yrityskulttuurin kehitystyö.

”Parempaa työelämää -laatupalkinto on osoitus siitä, että maailmanlaajuisen yrityksen tytäryhtiö voi kehittää suomalaista työelämää: parantaa johtamista, lisätä työn imua sekä kasvattaa sitoutumista ja henkilöstön tyytyväisyyttä”, Pfizerin henkilöstöjohtaja Reija Lehtonen sanoo.

Parempaa työelämää -laatupalkinto perustuu Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Suomen Laatukeskuksen arviointiin. Palkinnon tavoitteena on kannustaa yrityksiä työelämän laadun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

”Kokemuksemme mukaan luottamuksen rakentaminen on kilpailukyvyn perusedellytys, sillä luottamuksen kulttuuri on uusien innovaatioiden, yhteistyön ja osallisuuden kasvualusta. Viime vuosina olemme keskittyneet eritoten reflektiotaitojen ja strategisten valmiuksien kehittämiseen”, Lehtonen kertoo.

Pfizerilla tehdään päivittäin työtä, jotta suomalaiset potilaat saavat maailman parhaan lääkehoidon käyttöönsä. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö on varannut strategiastaan kolmasosan johtamiseen, työkulttuurin ja henkilöstön hyvinvointiin.

Henkilöstöjohtamisen kokeilukulttuuri sai alkunsa neljän suomalaisyliopiston tutkimushankkeesta

Pfizer on kehittänyt yrityskulttuuriaan systemaattisesti. Henkilöstöjohtamisen ”koelaboratorio” sai alkunsa, kun Pfizer osallistui neljän suomalaisyliopiston ja Tekesin REFINNO-hankkeeseen 2012. Hankkeessa tutkittiin reflektiivistä työotetta ja sen vaikutuksia suorituskykyyn ja innovatiivisuuteen.

Hankkeen myötä esimiehet osallistuivat ryhmävalmennuksiin, joissa käsiteltiin reflektiivisiä taitoja – tietoista pysähtymistä ja oman toiminnan arviointia. Kokeilun kokemukset olivat niin hyvät, että ryhmävalmennukset ovat jatkuneet, vaikka tutkimushanke loppuikin. 2015 valmennuksien piirissä oli jo koko henkilöstö.

”Valmennukset ovat lisänneet kykyä ymmärtää erilaisia ihmisiä ja heidän toimintaansa. Ne ovat myös auttaneet hyödyntämään henkilöstön potentiaalia entistä paremmin. Johtamisen kehittäminen on yksi Suomen kansantalouden keskeisimmistä kysymyksistä, ja Pfizerilla mietitäänkin yhdessä, miten työelämän laadun parantaminen saadaan lisäämään kilpailukykyä ja miten kiky-sopimuksen ehtoja lähdetään toteuttamaan tästä näkökulmasta”, Lehtonen sanoo.

Johtamisen ja henkilöstön kehitystyön rinnalla on kulkenut myös Pfizerin maailmanlaajuinen, vuonna 2012 lanseerattu yrityskulttuuri OWNIT. Sen kulmakiviä ovat suora puhe, kuuntelu, vastuullisuus, yrittäjyys ja muutoksessa menestyminen.

Lisätietoa

Reija Lehtonen
Henkilöstöjohtaja
Pfizer Oy
puh: 050 395 9940

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi