Seuraa Pfizer Oy

Uudet virtuaaliset potilastapaukset kehittävät ja yhtenäistävät lääketieteen ja hoitotyön koulutusta ja hoitokäytäntöjä

Lehdistötiedote   •   Syys 20, 2017 09:19 EEST

Tulevaisuudessa pelillistettyjä potilastapauksia voidaan hyödyntää lääketieteen ja hoitotyön perus- ja jatkokoulutuksessa ja opitun arvioimisessa.Practigame ja Pfizer Suomi ovat kehittäneet yhdessä asiantuntijalääkäreiden kanssa SimDocPro-nimisen potilastapauspelin lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoille sekä terveydenhuollon ammattilaisille. Loppuvuoden aikana Pfizer vie SimDocPron myös Suomen ulkopuolisiin maaorganisaatioihin.

Lääketieteen ja hoitotyön koulutuksessa on ollut käytössä hyvin perinteiset opetusmenetelmät, vaikka oppijat ja yhteiskunta ympärillä muuttuvat.Tutkimuksissa on mm. osoitettu puutteita terveydenhuollon ammattilaisten kliinisen päätöksenteon osaamisessa.1 Oppimisen on muututtava myös lääketieteessä ja hoitotyössä opettajalähtöisestä tiedonjakamisesta opiskelijalähtöiseen aktiiviseen oppimiseen. Simulaatiopeleistä väitellyt Practigamen toimitusjohtaja Jaana-Maija Koiviston mukaan viimeaikainen tutkimus on osoittanut simulaatioiden ja hyötypelien olevan tehokkaita oppimismenetelmiä.2,3 Syynä tähän on oppijan aktiivinen rooli oppimisprosessissa. Koiviston tutkimuksessa havaittiin, että kliinistä päätöksentekoa on mahdollista oppia pelaamalla.2

Ratkaisuna tarpeeseen Practigame kehitti pelin, jonka avulla terveydenhuollon ammattilaiset oppivat kliinistä päätöksentekoa. Practigame ja Pfizer ovat jatkokehittäneet yhdessä asiantuntijalääkäreiden kanssa SimDocPro-nimisen potilastapauspelin lääketieteen ja hoitotyön koulutukseen sekä terveydenhuollon ammattilaisille. Pfizerin Medical Lead Markus Väisänen kertoo, että loppuvuoden aikana Pfizer vie SimDocPron useampaan Euroopan maahan, mm. Ranskaan, Norjaan ja Tanskaan. Yhtenä Pfizerin tavoitteena on olla lääketeollisuudessa digitaalisuuden edelläkävijä, mitä yhteistyö Practigamen kanssa osaltaan vahvistaa. Tukemalla lääketieteen koulutuksen kehittämistä pystytään takaamaan suomalaisille potilaille asiantuntevaa hoitoa.

Pelillistettyjen potilastapausten mahdollisuudet lääketieteen ja hoitotyön koulutuksessa

Potilastapauspelien etuna lääketieteen ja hoitotyön opetuskäytössä on, että niiden avulla voidaan jäljitellä todellisia tilanteita potilasta vaarantamatta. Pelillisiä elementtejä hyödyntämällä oppija saadaan uppoutumaan potilaan hoitamiseen, ja näin ollen saamaan todellisuutta vastaava oppimiskokemus.

Jotta oppiminen pelaamalla on tehokasta, siihen on yhdistettävä viihdepeleistä tuttuja tekijöitä, kuten tarinallisuus, vuorovaikutus pelaajan ja potilaan välillä sekä erilaiset palautejärjestelmät.3 Pelaajan ja pelin välinen vuorovaikutus, pelin tunnelma, juoni ja pelikokemus saavat oppijan kiinnostumaan potilaan ongelman ratkaisemisesta ja motivoivat oppimaan.

Potilastapauspeli mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen.Osastonylilääkäri, HYKS Tulehduskeskus/Infektiosairaudet, Veli-Jukka Anttilan mukaan virtuaalisia potilastapauksia voidaan hyödyntää ympäri Suomen tai laajemminkin ja siten tukea hoitokäytäntöjen maantieteellistä yhtenäistämistä. ”Tulevaisuudessa virtuaalisia potilastapauksia voidaan hyödyntää lääketieteen perus- ja jatkokoulutuksessa ja myös opitun arvioimisessa”, Anttila visioi.

Yhteistyössä yrittäjyyden ja viennin avain

Terveydenhuollon koulutukseen pelejä kehittävän Practigame-yrityksen kasvutarina alkoi Metropolia Ammattikorkeakoulusta, ja Vertical-yrityshautomo tuki yritystä alkumatkalla. Yhteistyö Pfizerin ja mm. HUS:n lääketieteen asiantuntijoiden kanssa vauhditti Practigamen pelin kehittymistä palvelemaan lääketieteen koulutusta ja käytäntöön viemistä. Startup- ja suuryritysten välinen yhteistyö on mahdollisuus molemmille osapuolille luoda arvoa tuottavia innovaatioita, mistä Practigamen ja Pfizerin välinen yhteistyö on hieno esimerkki: Practigamen tuotekehitys vauhdittuu ja kansainvälistymismahdollisuudet muuttuvat todeksi.

Lisätietoa

Lähteet

  1. Soar, J., Nolan, J. P., Böttiger, B. W., Perkins, G. D., Lott, C., Carli, P., … Deakin, C. D. (2015). European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015, section 3: Adult advanced life support. Resuscitation, 95, 100–147. doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.016
  2. Koivisto, J-M., Multisilta, J., Niemi, H., Katajisto, J., & Eriksson, E. (2016a). Learning by playing: A cross sectional descriptive study of nursing students’ experiences of learning clinical reasoning. Nurse Education Today, 45, 22–28. doi:10.1016/j.nedt.2016.06.009.
  3. Koivisto, J-M., Haavisto, E., Niemi, H., Katajisto, J., & Multisilta, J. (2016b). Elements explaining learning clinical reasoning using simulation games. International Journal of Serious Games, 3(4), 29-43. dx.doi.org/10.17083/ijsg.v1i4.47

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi