Seuraa Pfizer Oy

Xeljanz (tofasitinibi) sai Euroopan komissiolta myyntiluvan uuteen käyttöaiheeseen, haavaisen paksusuolitulehduksen (ulseratiivinen koliitti eli UC) hoitoon

Lehdistötiedote   •   Elo 30, 2018 07:59 EEST

Suun kautta annosteltava Xeljanz-reseptilääke (tofasitinibi) on saanut Euroopan komissiolta myyntiluvan nyt myös ulseratiivisen koliitin (UC) hoitoon. Aiemmin Xeljanz on saanut myyntiluvan nivelreuman ja nilvelpsoriaasin hoitoon.Euroopan komissio antoi myyntiluvan UC-käyttöaiheeseen sekä UC:n induktiohoitoon tarkoitetulle 10 mg:n vahvuudelle 26.7.2018.

Tofasitinibi on tarkoitettu kohtalaisen tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon aikuisille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta, joiden vaste on hävinnyt tai jotka eivät ole sietäneet joko tavanomaista hoitoa tai biologista lääkettä.1

Induktiotutkimuksissa tofasitinibia 10 mg kaksi kertaa vuorokaudessa saaneilla potilailla yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia olivat päänsärky, nasofaryngiitti, pahoinvointi ja nivelkipu. Induktio- ja ylläpitohoitoa koskevien tutkimusten tofasitinibi- ja lumelääkeryhmissä yleisimmät vakaviksi haittavaikutuksiksi luokitellut haittavaikutukset olivat ruoansulatuselimistön haittavaikutukset ja infektiot, ja yleisin vakava haittavaikutus oli haavaisen paksusuolitulehduksen paheneminen.1

Mikä on ulseratiivinen koliitti

Ulseratiivinen koliitti on pitkäaikainen (krooninen) suolisairaus, joka esiintyy paksusuolen alueella. Sairauden syntymekanismia ei edelleenkään täysin tunneta. Se alkaa usein nuorella aikuisiällä, 20–35-vuotiaana.2

Ulseratiivisen koliitin pääasiallisena vaivana on viikkokausia jatkuva verinen ripuli. Hoitona on lääkärin suunnittelema lääkehoito.2

Suomessa ulseratiiviseen koliittiin sairastuu vuosittain noin 25 ihmistä sataatuhatta kohti, ja sen esiintyvyys Suomessa on noin 450 tapausta 100 000 asukasta kohti. 3Ulseratiivisen koliitin esiintyvyys on korkea Pohjoismaissa, Länsi-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.3

Lisätietoa

Kirsi Kalpala, asiantuntijalääkäri, Pfizer, puh. 09 430 040 (vaihde)

Lähteet

1 Xeljanz valmisteyhteenveto.

2 Pertti Mustajoki, Tietoa potilaalle: Haavainen paksusuolitulehdus (colitis ulcerosa). Lääkärikirja Duodecim. 24.10.2017.

3 Taina Sipponen, Haavainen paksusuolitulehdus (colitis ulcerosa). Lääkärin käsikirja. 18.5.2016.

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi